Naši certifikati

S obzirom na to da smo usmjereni na pružanje vrhunske usluge svojim kupcima, temelj našeg poslovanja su kvaliteta i sigurnost naših prozivoda uz provjereno i kontrolirano podrijetlo. Osim toga, tvrtka ZMH Horvat jedina je certificirana tvrtka u Republici Hrvatskoj po MSC i ASC standardima, stoga zajedno sa cerfitikatom  „Chain of custody“ postaje i aktivni dionik u tržištu održivog ribarstva.

International Food Standard

Uz provjereno i kontrolirano podrijedlo proizvoda (MSC i ASC) temelj poslovanja tvrtke ZMH Horvat su kvaliteta i sigurnost prozivoda. Kako bismo isto osigurali uveden je IFS Food standard.
International Food Standard (IFS) rezultat je udruživanja vodećih međunarodnih trgovačkih lanaca i dobavljača koji su prepoznali sigurnost hrane kao prioritet u svome poslovanju te 2000. godine pokrenuli Globalnu inicijativu za sigurnost hrane (Global Food Safety Initiative – GFSI). Cilj IFS standarda je razviti međunarodnu sigurnosnu normu za tvrtke koje se bave proizvodnjom privatnih robnih marki za trgovačke lance, sa jednoobraznim formulama, postupcima provjere i uzajamnim prihvaćanjem tih provjera.

Trvrtka ZMH Horvat tako je od 2011. godine do danas kontinuirano certificirana od strane međunarodnih certifikacijskih kuća po IFS Food normi, višoj razini ispunjenja zahtjeva odnosno s ocjenom višom od 95% ispunjenja zahtjeva norme (“higher level”). Točnije, tvrtka osigurava visoku razinu transparentnosti diljem lanca isporuke robe, tj. prometa hrane.
Obzirom da kupci i trgovački lanci imaju svoje zahtjeve glede kvalitete i sigurnosti proizvoda koje svakodnevno kupuju i prodaju, IFS – Međunarodna norma za hranu daje učinkovit i transparentan alat za provjeru robnih marki i njihovih proizvođača. Ona jamči pravednu procjenu, sa jednoobraznim i transparentnim postupkom provjere, te opstanak na tržištu EU.

Marine Stewardship Concil

MSC (Marine Stewardship Concil) međunarodna je neprofitna organizacija čiji je cilj zaštita oceana i očuvanja ribljeg fonda budućim generacijama. Osnovana je 1992.godine s ciljem pronalaženja rješenja u vezi problema neodrživog ribastva – pretjeranog izlova, ilegalnog i destruktivnog ribarstva te udara navedenih na zajednice koje su ovisne o ribarstvu kao industrijsko – ekonomskoj grani. Kako bi se osigurali plodovi mora u budućnosti MSC je postavio standard za nezavisno ocjenjivanje ribarenja diljem svijeta. MSC program za ribolov zahtjeva procjenjivanje statusa zaliha ribe, ribarske metode, učinkovito upravljanje te sljedivost diljem svijeta i slijedom toga certificira dobavljače. Kada su zadovoljeni ovi navedeni visoki zahtjevi MSC programa za ribolov proizvod se označava MSC logom, odnosno plavim MSC-žigom kojim se osigurava održivi ulov.

MSC program objedinjuje različite grane ribolovne industrije, preko ribara i proizvođača do distributera i kupaca. Stoga i tvrtka ZMH Horvat ulaskom u MSC svijet, poput karike u lancu, spaja kupce s ekološki osviještenim komercijalnim organizacijama.

Aquaculture Stewardship Concil

ASC (Aquaculture Stewardship Concil) je poput MSC-a, međunarodna neprofitna organizacija, koja se bavi certificiranjem ekološki i društveno prihvatljivih proizvoda od ribe i plodova mora dobivenih akvakulturom. Kako odgovoran uzgoj igra ključnu ulogu u očuvanju naših ekosustava cilj ove organizacije je transformacija akvakulture prema održivosti i društvenoj odgovornosti okoliša koristeći učinkovite tržišne mehanizme koji stvaraju vrijednost diljem lanca.

U tom vidu ASC program potiče farme na najbolju praksu u industriji kako bi se minimalizirali ekološki i socijalni udari komercijalne akvakulture. Program pomaže u zaštiti okolnih ekosustava i biološke raznolikosti, postavlja stroge kontrole za uporabu antibiotika, smanjuje uporabu pesticida i kemikalija te očuvava kvalitetu vode.

Proizvodi koji su ispunili sve kriterije ASC programa označeni su ASC logom te tako potrošaču pomaže da donosi pozitivne ekološki i društveno odgovorne izbore prilikom kupovine plodova mora. Također, logo ASC daje uvid u sigurnost da morski plodovi potječu iz farme koja koristi odgovorne metode uzgoja koje minimaliziraju ekološke i društvene utjecaje te omogućuje potrošačima uživanje u plodovima mora za koje znaju odakle dolaze i kako su proizvedeni.

RIBA HRVATSKE – JEDI ŠTO VRIJEDI

Znak Riba Hrvatske jedi što vrijedi garantira da proizvod koji ga nosi potiče iz strogo kontroliranog sustava sigurnosti hrane, da se u proizvodnji pazi i jako puno ulaže u stroge uvjete zaštite okoliša te poštuju sva prava i svi pozitivni propisi RH i EU.

EU BIO

Ekološke namirnice podrijetlom iz zemalja Europske unije nose ovu oznaku – garanciju za ekološka načela uzgoja, proizvodnje i pakiranje proizvoda. Proizvodi s ovom oznakom su 100% ekološkog podrijetla.

ZAŠTIČENA OZNAKA ZEMLJOPISNOG PORIJEKLA

Oznaka zemljopisnog podrijetla ukazuje da neki proizvod ili usluga potječe iz određenog zemljopisnog područja, te da posjeduje određenu kvalitetu i svojstva koja se pripisuju tom podrijetlu. Zaštita ovih oznaka pomaže i gospodarski razvoj, posebice ruralnih područja, zadržavanjem radno sposobnog stanovništva i poticanjem obiteljskih gospodarstava u tim područjima, te očuvanjem i razvojem specifične ili tradicionalne proizvodnje i usluga.

Tvrtka ZMH Horvat kao jedan od nositelja projekta zaštite Zagorskih štruklja sudjelovala je u postupku zaštite naziva Zagorski štruklji zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP). Oznaka dobivena 7.ožujka 2022. godine garancija je da u proizvodnji radimo po tradicionalnoj recepturi te da koristimo metode koje su generacijama prisutne u Zagorju.

Hazard Analysis & Critical Control Points

Kvaliteta i sigurnost naših proizvoda uz provjereno i kontrolirano podrijetlo temelj je poslovanja tvrtke ZMH Horvat. Kako bismo isto osigurali 2004. godine uveden je HACCP sustav upravljanja sigurnošću hrane.

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) je međunarodno priznata metoda koja pomaže tvrtkama u prehrambenoj industriji kako bi identificirali rizike u očuvanju prehrambene sigurnosti, spriječili opasnosti i osigurali zakonsku sukladnost.

Uvođenjem HACCP sustava tvrtka ZMH Horvat proizvodi hranu na najbolji i najsigurniji mogući način. Vrijednost HACCP sustava čini njegov proaktivan pristup kroz koji organizacija definira i analizira sve potencijalne opasnosti koje se mogu očekivati u procesu realizacije proizvoda, definira kritične kontrolne točke, te postavlja efikasne mjere kontrole radi sprečavanja pojave značajnijih opasnosti.

Warehouse Management System

Objekt tvrtke ZMH Horvat je kapaciteta skladištenja od cca 10.000 paletnih mjesta u temperaturnom režimu od -18°C i niže. Uz moderan wi-fi sustav koji pokriva svaki dio skladišta i proizvodnje, uveden je WMS sustav upravljanja skladišnim poslovanjem.

WMS je moderan računalni sustav koji omogućuje kontrolu svih logističkih procesa u skladištu i njihovo upravljanje bez papira. Uvođenjem ovog sustava tvrtka ZMH Horvat podigla je razinu kvalitete poslovnih procesa i time poslovanja cijele tvrtke, što je u skladu sa zahtjevima europski prihvaćenih modela poslovnog ponašanja i djelovanja.

Sukladno tome, u mogućnosti smo ponuditi skladišnu logistiku velikog obujma uz osiguranje sljedivosti proizvoda prema zahtjevima najviših standarda. U skladišnoj logistici usmjereni smo na višegodišnje ugovorne odnose u cilju pružanja najbolje usluge prilagođene potrebama naših partnera kao i ostvarenju sinergija i održivost poslovanja.