Naši certifikati

S obzirom na to da smo usmjereni na pružanje vrhunske usluge svojim kupcima, temelj našeg poslovanja su kvaliteta i sigurnost naših prozivoda uz provjereno i kontrolirano podrijetlo. Osim toga, tvrtka ZMH Horvat jedina je certificirana tvrtka u Republici Hrvatskoj po MSC i ASC standardima, stoga zajedno sa cerfitikatom  „Chain of custody“ postaje i aktivni dionik u tržištu održivog ribarstva.

Marine Stewardship Concil

MSC (Marine Stewardship Concil) međunarodna je neprofitna organizacija čiji je cilj zaštita oceana i očuvanja ribljeg fonda budućim generacijama. Osnovana je 1992.godine s ciljem pronalaženja rješenja u vezi problema neodrživog ribastva – pretjeranog izlova, ilegalnog i destruktivnog ribarstva te udara navedenih na zajednice koje su ovisne o ribarstvu kao industrijsko – ekonomskoj grani. Kako bi se osigurali plodovi mora u budućnosti MSC je postavio standard za nezavisno ocjenjivanje ribarenja diljem svijeta. MSC program za ribolov zahtjeva procjenjivanje statusa zaliha ribe, ribarske metode, učinkovito upravljanje te sljedivost diljem svijeta i slijedom toga certificira dobavljače. Kada su zadovoljeni ovi navedeni visoki zahtjevi MSC programa za ribolov proizvod se označava MSC logom, odnosno plavim MSC-žigom kojim se osigurava održivi ulov.

MSC program objedinjuje različite grane ribolovne industrije, preko ribara i proizvođača do distributera i kupaca. Stoga i tvrtka ZMH Horvat ulaskom u MSC svijet, poput karike u lancu, spaja kupce s ekološki osviještenim komercijalnim organizacijama.

Aquaculture Stewardship Concil

ASC (Aquaculture Stewardship Concil) je poput MSC-a, međunarodna neprofitna organizacija, koja se bavi certificiranjem ekološki i društveno prihvatljivih proizvoda od ribe i plodova mora dobivenih akvakulturom. Kako odgovoran uzgoj igra ključnu ulogu u očuvanju naših ekosustava cilj ove organizacije je transformacija akvakulture prema održivosti i društvenoj odgovornosti okoliša koristeći učinkovite tržišne mehanizme koji stvaraju vrijednost diljem lanca.

U tom vidu ASC program potiče farme na najbolju praksu u industriji kako bi se minimalizirali ekološki i socijalni udari komercijalne akvakulture. Program pomaže u zaštiti okolnih ekosustava i biološke raznolikosti, postavlja stroge kontrole za uporabu antibiotika, smanjuje uporabu pesticida i kemikalija te očuvava kvalitetu vode.

Proizvodi koji su ispunili sve kriterije ASC programa označeni su ASC logom te tako potrošaču pomaže da donosi pozitivne ekološki i društveno odgovorne izbore prilikom kupovine plodova mora. Također, logo ASC daje uvid u sigurnost da morski plodovi potječu iz farme koja koristi odgovorne metode uzgoja koje minimaliziraju ekološke i društvene utjecaje te omogućuje potrošačima uživanje u plodovima mora za koje znaju odakle dolaze i kako su proizvedeni.

Hazard Analysis & Critical Control Points

Kvaliteta i sigurnost naših proizvoda uz provjereno i kontrolirano podrijetlo temelj je poslovanja tvrtke ZMH Horvat. Kako bismo isto osigurali 2004. godine uveden je HACCP sustav upravljanja sigurnošću hrane.

HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) je međunarodno priznata metoda koja pomaže tvrtkama u prehrambenoj industriji kako bi identificirali rizike u očuvanju prehrambene sigurnosti, spriječili opasnosti i osigurali zakonsku sukladnost.

Uvođenjem HACCP sustava tvrtka ZMH Horvat proizvodi hranu na najbolji i najsigurniji mogući način. Vrijednost HACCP sustava čini njegov proaktivan pristup kroz koji organizacija definira i analizira sve potencijalne opasnosti koje se mogu očekivati u procesu realizacije proizvoda, definira kritične kontrolne točke, te postavlja efikasne mjere kontrole radi sprečavanja pojave značajnijih opasnosti.

International Food Standard

Uz provjereno i kontrolirano podrijedlo proizvoda (MSC i ASC) temelj poslovanja tvrtke ZMH Horvat su kvaliteta i sigurnost prozivoda. Kako bismo isto osigurali uveden je IFS Food standard.
International Food Standard (IFS) rezultat je udruživanja vodećih međunarodnih trgovačkih lanaca i dobavljača koji su prepoznali sigurnost hrane kao prioritet u svome poslovanju te 2000. godine pokrenuli Globalnu inicijativu za sigurnost hrane (Global Food Safety Initiative – GFSI). Cilj IFS standarda je razviti međunarodnu sigurnosnu normu za tvrtke koje se bave proizvodnjom privatnih robnih marki za trgovačke lance, sa jednoobraznim formulama, postupcima provjere i uzajamnim prihvaćanjem tih provjera.

Trvrtka ZMH Horvat tako je od 2011. godine do danas kontinuirano certificirana od strane međunarodnih certifikacijskih kuća po IFS Food normi, višoj razini ispunjenja zahtjeva odnosno s ocjenom višom od 95% ispunjenja zahtjeva norme (“higher level”). Točnije, tvrtka osigurava visoku razinu transparentnosti diljem lanca isporuke robe, tj. prometa hrane.
Obzirom da kupci i trgovački lanci imaju svoje zahtjeve glede kvalitete i sigurnosti proizvoda koje svakodnevno kupuju i prodaju, IFS – Međunarodna norma za hranu daje učinkovit i transparentan alat za provjeru robnih marki i njihovih proizvođača. Ona jamči pravednu procjenu, sa jednoobraznim i transparentnim postupkom provjere, te opstanak na tržištu EU.

Warehouse Management System

Objekt tvrtke ZMH Horvat je kapaciteta skladištenja od cca 10.000 paletnih mjesta u temperaturnom režimu od -18°C i niže. Uz moderan wi-fi sustav koji pokriva svaki dio skladišta i proizvodnje, uveden je WMS sustav upravljanja skladišnim poslovanjem.

WMS je moderan računalni sustav koji omogućuje kontrolu svih logističkih procesa u skladištu i njihovo upravljanje bez papira. Uvođenjem ovog sustava tvrtka ZMH Horvat podigla je razinu kvalitete poslovnih procesa i time poslovanja cijele tvrtke, što je u skladu sa zahtjevima europski prihvaćenih modela poslovnog ponašanja i djelovanja.

Sukladno tome, u mogućnosti smo ponuditi skladišnu logistiku velikog obujma uz osiguranje sljedivosti proizvoda prema zahtjevima najviših standarda. U skladišnoj logistici usmjereni smo na višegodišnje ugovorne odnose u cilju pružanja najbolje usluge prilagođene potrebama naših partnera kao i ostvarenju sinergija i održivost poslovanja.